Bản đồ

Hôm nay:
25
Tất cả:
131248

Vườn Quốc gia Bến En phối hợp tổ chức hội nghị: "Tổng kết công tác phối hợp BVR, PCCCR năm 2018, triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019"

Đăng lúc: 09:50:51 20/03/2019 (GMT+7)

Thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ rừng, PCCCR vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Bến En. Ngày 19/3/2019, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En phối hợp Hạt Kiểm lâm 02 huyện Như Xuân và Như Thanh tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Tham dự hội nghị có: đại diện lãnh đạo UBND huyện, Công an, BCH Quân sự của 02 huyện Như Thanh, Như Xuân; Lãnh đạo UBND, cán bộ tham mưu của 13 xã giáp ranh Vườn; 03 đơn vị chủ rừng Nhà nước; 03 Hạt Kiểm lâm (lãnh đạo Hạt; các Trạm trưởng, Kiểm lâm viên công tác ở các địa bàn giáp ranh). Đánh giá chung kết quả đạt được năm 2018 cho thấy công tác phối hợp giữa Chính quyền địa phương với cơ quan chức năng trên địa bàn từng bước thực chất và hiệu quả: Công tác PCCCR được quan tâm, chỉ đạo tốt hơn, không có cháy rừng xảy ra; cơ bản các vụ khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép đã được phát hiện và xử lý kịp thời; số vụ vi phạm năm sau so với năm trước giảm đáng kể; tình trạng khai thác, phá rừng, lấn chiếm đất rừng tự nhiên đã được kiểm tra, kiểm soát hạn chế đến mức tối đa. Kết thúc hội các đơn vị phối hợp đã thống nhất đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cho công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh năm 2019, cụ thể:
 

1.jpg              222.jpg
 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng việc cụ thể hóa nội dung và giải pháp phù hợp; các Kế hoạch công tác phối hợp; các văn bản chỉ đạo của các cấp và của lãnh đạo ngành về phối hợp kiểm tra rừng vùng giáp ranh.

2. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh, đảm bảo tính thường xuyên, chủ động, hiệu quả đặc biệt việc phối hợp đối thoại, thông, tin, xử lý vi phạm trong địa bàn kịp thời.
            - Các bên phối hợp xây dựng kế hoạch phối hợp, gắn với phương án giữ vững an ninh rừng để quán triệt, triển khai rộng rãi ở đơn vị và các xã vùng giáp ranh.
            - Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục pháp luật, tập trung tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe và xử lý kịp thời các ý kiến phản ảnh của nhân dân về công tác bảo vệ rừng; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm để tuyên truyền, răn đe, cảnh báo.
             - Phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; phối hợp quản lý đối tượng vi phạm tại địa bàn, phòng chống từ xa (khi có dấu hiệu), bảo vệ rừng tận gốc. Chú trọng phân vùng trọng điểm an ninh rừng để có giải pháp thiết thực, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng trong địa bàn.
            - Thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin hai chiều; chế độ giao ban, họp sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ.
            3. Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, Bến En, Trường bắn 923 tiếp tục tăng cường, duy trì tổ chốt 34 khu vực giáp ranh VQG, xã Xuân Hòa, Trường bắn để đảm bảo an ninh rừng ổn định.
             4. Chủ động lực lượng sẵn sàng lực lượng tham gia xử lý các tình huống xảy ra, tích cực phối hợp chặt chẽ ở từng địa bàn, nhất là giữa các Trạm kiểm lâm, kiểm lâm công tác ở địa bàn - chính quyền địa phương - lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng; rà soát, đôn đốc, giám sát để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng (cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân) tại các khu vực giáp ranh.
             5. Tăng cường trách nhiệm UBND các xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng Nhà nước trong tuyên truyền, phân loại quản lý đối tượng vi phạm, quản lý phương tiện, súng săn, gỗ làm nhà, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, tuyến vận chuyển để theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Từ khóa bài viết: , ,