Bản đồ

Hôm nay:
8
Tất cả:
104675

Nghiệm thu dự án Lim xanh

Đăng lúc: 16:00:10 18/07/2015 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-SNN&PTNT ngày 07/01/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá về việc thành lập hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Bảo tồn và phát triển loài Lim xanh.

(Erythrophloeum fordii Oliv) tại Vườn quốc gia Bến En". Ngày 14/01/2014 Hội đồng KH&CN đã tổ chức nghiệm thu dự án "Bảo tồn và phát triển loài Lim xanh (Erythrophloeum fordii Oliv) tại Vườn quốc gia Bến En"  do Vườn quốc gia Bến En chủ trì thực hiện; Đồng chí Lê Văn Đốc - Phó giám đốc Sở NN&PTNT - Chủ tịch hội đồng - Chủ trì hội nghị.

Mục tiêu của dự án: Bảo tồn nguyên trạng và từng bước phát triển về số lượng và chất lượng loài Lim xanh.

Nội dung nghiên cứu:

+ Điều tra, đánh giá hiện trạng, phân bố và các đặc điểm tái sinh của loài Lim xanh ở Vườn Quốc gia Bến En.

+ Điều tra tình hình dân sinh kinh tế xã hội, đánh giá mức độ sử dụng lâm sản và xác định các mối nguy cơ đe doạ đối với loài Lim xanh

+ Điều tra, giám sát loài Lim xanh tại những khu vực có Lim xanh phân bố tập trung.

+ Theo dõi quá trình sinh trưởng của loài Lim xanh tại vườn ươm, rừng trồng và trong rừng tự nhiên

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng, phân bố, hồ sơ tiểu khu quản lý loài Lim xanh để triển khai các chương trình bảo vệ, bảo tồn và phát triển loài

+ Lựa chọn cây mẹ cho giống, tạo cây con và tổ chức trồng rừng thuần loài  (5ha).

+ Xây dựng các tuyến tuần tra, hệ thống OTC định vị và thiết lập các hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển loài

+  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng và chính quyền địa phương

+ Bảo tồn tại chỗ cây Lim xanh cổ thụ

          Kết quả đạt được:

          Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện, dự án đã xác định được vùng phân bố của loài Lim xanh tại VQG Bến En, các đặc điểm về cấu trúc mật độ, tổ thành, tầng thứ, khả năng tái sinh, và mức độ ảnh hưởng của loài đối với lâm phần nơi chúng phân bố. Xác định được 5 mối nguy cơ đe doạ đến sinh trưởng phát triển của loài trong đó khai thác gỗ trái phép là nguy cơ lớn nhất. Đánh giá được những biến động quần thể của loài theo thời gian. Xây dựng 01 bản đồ phân bố và 16 bộ hồ sơ tiểu khu. Lựa chọn và định vị 50 cây mẹ, trồng thuần loài 5 ha rừng bảo tồn, Lim xanh sinh trưởng, phát triển tốt. Xác định được khả năng sinh trưởng của Lim xanh tại Vườn ươm, rừng trồng và rừg tự nhiên. Xây dựng được 30 ÔTC, 10 tuyến định vị, 10 bảng tuyên truyên truyền đặt ở các thôn trong vùng triển khai thực hiện dự án, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo vệ rừng tại 15 thôn với hơn 800 lượt người tham gia. Đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn tại chỗ cây Lim xanh cổ thụ...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự án đã đề xuất nhân rộng mô hình trồng thuần loài tại khu vực có điều kiện tương tự như Bến En, làm giàu rừng bằng loài Lim xanh ở những  khu vực rừng nghèo kiệt. Đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Lim xanh tại Vườn quốc gia Bến En.

Kết luận hội nghị ông Lê Văn Đốc thay mặt hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án, đề nghị Vườn quốc gia Bến En tiếp tục thực hiện chăm sóc, theo dõi sinh trưởng và phát triển, sâu bệnh hại của 5 ha rừng trồng làm cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật trồng rừng Lim xanh phù hợp tại địa phương. Dự án được hội đồng KH&CN đánh giá xếp loại khá.

Last update : 12/02/2014