Bản đồ

Hôm nay:
75
Tất cả:
94956

Hội nghị giao ban công tác phối hợp QLBVR giáp ranh

Đăng lúc: 20:49:07 02/08/2015 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2015. Ngày 28/7/2015 Vườn Quốc gia Bến En phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân tổ chức hội nghị về công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

 Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2015. Ngày 28/7/2015 Vườn Quốc gia Bến En phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân tổ chức hội nghị về công tác phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo 14 xã và 5 đơn vị chủ rừng Nhà nước trên địa bàn vùng giáp ranh Vườn quốc gia Bến En. Hội nghị đã tập trung thảo luận báo cáo kết quả phối hợp bảo vệ rừng giai đoạn 2010-2015 giữa Vườn quốc gia Bến En với Hạt kiểm lâm huyện cấp ủy, chính quyền địa phương các xã và thống nhất đánh giá đó là: Trách nhiệm, hiệu quả phối hợp bảo vệ rừng của các bên được nâng lên, an ninh rừng khá ổn định theo thời gian, số vụ vi phạm các qui định về bảo vệ rừng giảm rõ rệt cả về qui mô,  tính chất và mức độ vi phạm, đồng thời hội nghị cũng đã chỉ ra những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong phối hợp bảo vệ rừng của từng bên tham gia và nhận định mặc dù an ninh rừng Vườn quốc gia cũng như vùng giáp ranh tuy có khá ổn định nhưng chưa bền vững, nguy cơ xâm hại tài nguyên luôn ở mức cao, nhất là trong điều kiện dân số trong vùng khá đông, đời sống còn khó khăn, nhiều hộ dân sống trong rừng. Do đó, cần phải tiếp tục có giải pháp đồng bộ, thiết thực, trách nhiệm phối hợp cao trong công tác bảo vệ rừng vùng giáp ranh trong thời gian tới. Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để phối hợp bảo vệ rừng có hiệu quả trong thời gian tới như sau:
IMG_1083.JPG
Ông Nguyễn Xuân Ái  Hạt trưởng kiểm lâm huyện Như Xuân và Ông Đặng Hữu Nghị Giám đốc VQG Bến En đồng chủ trì Hội nghị

IMG_1081.JPG

Đại biểu dự hội nghị tại hội trường Vườn quốc gia Bến En     

 1. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung Quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh, đảm bảo tính thường xuyên, chủ động, hiệu quả đặc biệt việc phối hợp đối thoại, thông, tin, xử lý vi phạm trong địa bàn kịp thời.

 2. Các bên phối hợp xây dựng kế hoạch phối hợp, gắn với phương án giữ vững an ninh rừng để quán triệt, triển khai rộng rãi ở đơn vị và các xã vùng giáp ranh.

 3. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục pháp luật, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và xử lý kịp thời các ý kiên phản ảnh của nhân dân về công tác bảo vệ rừng.

  4. Phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Chú trọng phân vùng trọng điểm an ninh rừng để có giải pháp thiết thực cương quyết không để xảy ra các điểm nóng trong địa bàn.

  5. Thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin hai chiều; chế độ giao ban, họp sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ.

  6. Hạt Kiểm  lâm Như Xuân, Bến En, Trường bắn 923 tiếp tục đấu mối với các ngành, huyện thành lập tổ chốt 34 khu vực giáp ranh VQG, xã Xuân Hòa, Trường bắn để tăng cường công tác bảo vệ rừng đảm bảo an ninh rừng ổn định.

7. Chủ động lực lượng sẵn sàng lực lượng tham gia xử lý các tình huống xảy ra, tích cực phối hợp chặt chẽ ở từng địa bàn, nhất là giữa các trạm kiểm lâm, kiểm lâm tiểu khu - kiểm lâm địa bàn – chính quyền địa phương- lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng

8. Tăng cường trách nhiệm UBND các xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng Nhà nước phân loại quản lý đối tượng vi phạm, quản lý cưa xăng, súng săn, gỗ làm nhà, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, tuyến vận chuyển để theo giỏi, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

   Tin:  VQG Bến En