Bản đồ

Hôm nay:
31
Tất cả:
59219

Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2016

Đăng lúc: 10:07:54 29/07/2016 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng và PCCCR giữa Vườn quốc gia Bến En với các xã, các chủ rừng và Hạt kiểm lâm huyện năm 2016. Trong thời gian từ  ngày 20/6 đến ngày 27/7/2016 Hạt Kiểm lâm Bến En tổ chức 4 hội nghị sơ kết phối hợp quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2016 ở 4 cụm xã vùng đệm giáp ranh thuộc huyện Như Thanh và Như Xuân. 

 Nguồn tin: Vườn quốc gia Bến En

 

          Thực hiện kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng và PCCCR giữa Vườn quốc gia Bến En với các xã, các chủ rừng và Hạt kiểm lâm huyện năm 2016. Trong thời gian từ  ngày 20/6 đến ngày 27/7/2016 Hạt Kiểm lâm Bến En tổ chức 4 hội nghị sơ kết phối hợp quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2016 ở 4 cụm xã vùng đệm giáp ranh thuộc huyện Như Thanh và Như Xuân.

Tham gia hội nghị gồm: đại diện Lãnh đạo, Trạm trưởng, kiểm lâm viên địa bàn của Hạt kiểm lâm huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ lâm nghiệp, Công an, ban quản lý các thôn của xã Xuân Quỳ, Hóa Quỳ, Xuân Hòa, Xuân Bình, Bình Lương, Tân Bình huyện Như Xuân và xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; lãnh đạo BQL rừng phòng hộ Sông Chàng và Trường bắn thuộc Trung đoàn 923; lãnh đạo Hạt kiểm lâm, cán bộ pháp chế và cán bộ của các trạm kiểm lâm Sông Chàng, Xuân Bình, Xuân Đàm, Đức Lương, Xuân lý, Xuân Thái, Xuân Bái của Vườn quốc gia Bến En; cùng tham gia hội nghị có đại diện 12 tổ đội bảo vệ rừng ở các thôn, đại diện của 80 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tại Vườn Quốc gia Bến En.

1 hội nghị bvr.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cụm Xuân Thái, huyện Như Thanh

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả đạt được, những tồn tai, hạn chế trong phối hợp quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016 công tác phối hợp bảo vệ rừng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh rừng Vườn quốc gia và vùng giáp ranh cơ bản ổn định, cháy rừng không sảy ra; hội nghị tiếp thu những ý kiến của đại diện các tổ đội bảo vệ rừng, các hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Kết thúc hội nghị, Hạt kiểm lâm Bến En và các bên tham gia đã thống nhất đề ra những giải pháp nhằm tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới với những nội dung chính như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật  BV& PTR, các qui định về PCCCR, các chính sách của Nhà nước hiện nay về bảo vệ rừng và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án theo Quyết định 500/QĐ-CCKL về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh, kiến nghị của nhân dân về công tác quản lý bảo vệ rừng.

                                          2 hội nghị bvr.jpg            

Các đại biểu dự hội nghị tại cụm Xuân Quì, huyện Như Xuân

2. Tổ chức ra soát, nắm chắc các đối tượng chuyên phá rừng, xâm lấn rừng, khai thác, mua bán, chế biến lâm sản trái phép để phối hợp quản lý và có biện pháp giáo dục, xử lý, ngăn chặn kịp thời.

3. Hạt kiểm lâm Bến En và Hạt kiểm lâm huyện chỉ đạo các Trạm Kiểm lâm, kiểm lâm viên quản lý địa bàn, tiểu khu xác định vùng trọng điểm an ninh rừng, trọng điểm nguy cơ cháy rừng, quản lý các hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản, săn bắn, bẩy bắt động vật rừng trái pháp luật để phối hợp các lực lượng truy quét, xử lý kịp thời, dứt điểm, không để điểm nóng về mất ổn định an ninh rừng địa bàn giáp ranh.

4. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều, duy trì chế độ giao ban. Tổ chức kiểm tra các Trạm Kiểm lâm vùng giáp ranh, đánh giá đúng thực trạng địa bàn, phân công trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Chính quyền ngăn chặn và xử lý vi phạm trên địa bàn.

5. Tăng cường phối hợp về công tác PCCCR, kiểm tra việc quản lý qui trình xử lý thực bì sản xuất nương rẫy, quản lý sử dụng lửa rừng ven rừng và trong rừng. Chuyển bị tốt các điều kiện, phương tiên, máy móc, dụng cụ, lực lượng để sẵn sàng phối hợp chữa cháy rừng khi có xảy ra.