Bản đồ

Hôm nay:
69
Tất cả:
97515

Đầu tư nghiên cứu và phát triển cây Bò khai tại Vườn quốc gia Bến En

Đăng lúc: 07:25:20 11/05/2018 (GMT+7)

​           Nhằm phát huy hiệu quả về khoa học, kinh tế, xã hội và môi trường của loài Bò khai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, biện pháp kỹ thuật gây trồng, nhân giống và giải pháp bảo tồn, khai thác, phát triển cây Bò khai (Erythropalum Scandens Blume) tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa”.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Ban quản lý VQG Bến En chủ trì thực hiện trong thời gian 36 tháng (từ năm 2018 – 2021) tại Vườn Quốc gia Bến En.
         Mục tiêu của Đề tài là xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, gây trồng, phát triển loài Bò khai nhằm bảo tồn và khai thác hợp lý giá trị của loài cây thuốc quý ở Vườn Quốc gia Bến En. 

1.jpg
Cây Bò khai tại Vườn quốc gia Bến En

Nội dung cụ thể của Đề tài là tổ chức học tập kinh nghiệm sản xuất giống và xây dựng mô hình trồng cây Bò khai; Điều tra hiện trạng, đặc tính sinh vật học kiến thức bản địa về cây Bò khai tại VQG Bến En; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây Bò khai để triển khai mô hình; Xây dựng mô hình thử nghiệm cây Bò khai tại VQG Bến En.

 Hiệu quả về mặt khoa học và công nghệ đặt ra đối với Đề tài là xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc loài Bò khai. Đánh giá được hiện trạng, phân bố của loài Bò khai ở Vườn Quốc gia Bến En là cơ sở để đề xuất các giải pháp bảo tồn có hiệu quả loài cây này.
           Về hiệu quả kinh tế thì đây là loài cây vừa có giá trị dược liệu vừa có giá trị làm rau sạch, được thị trường ưa chuộng và đang phát triển mạnh. Vì vậy, giá trị kinh tế được xác định qua việc sản xuất và cung cấp cây giống cho thị trường; gây trồng, phát triển cung cấp sản phẩm cho thị trường. Thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh Bò khai tạo công ăn việc làm, thu nhập góp phần tích cực cho công tác xóa đói, giảm nghèo.
           Đối với vấn đề môi trường, góp phần bảo tồn được một loài cây thuốc quý, loài rau quý, có giá trị sử dụng cao, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ môi trường.
           Hiện nay, BQL Vườn quốc giá Bến En đã xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai dự án theo phân kỳ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo tiến độ năm 2018.