Bản đồ

Hôm nay:
48
Tất cả:
174623

Giới thiệu Vườn quốc gia Bến En

Đăng lúc: 08:21:06 05/06/2015 (GMT+7)

Vườn quốc gia Bến En thuộc địa bàn 2 huyện Như Thanh và Như Xuân tỉnh Thanh Hoá là một trong những danh thắng nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng, đại diện cho hệ sinh thái đai thấp ở khu vực Bắc trung bộ Việt Nam. Bến En là điểm đến của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, du khách quốc tế và trong nước đến thăm quan du lịch, với những giá trị to lớn về nhiều lĩnh vực. Ngày 27 tháng 01 năm 1992 Vườn quốc gia Bến En đã được thành lập theo Quyết định số 33/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ( Nay là Thủ tưởng Chính phủ), với chức năng nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên các hệ sinh thái phục hồi các loài động thực vật nghiên cứu khoa học phát triển du lịch, cải thiện và ổn định đời sống nhân dân vùng đệm. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ.

 Vườn quốc gia Bến En nằm ở phía Tây - Nam tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Thanh Hóa 46 km về phía Tây Nam, có tọa độ địa lý từ 19028' đến 19041' độ vĩ bắc, từ 105020' đến 105035' kinh động, thuộc địa bàn 2 huyện Như Xuân và Như Thanh.

- Phía Bắc giáp xã Xuân Khang, Hóa Quỳ,  huyện Như Xuân;

- Phía Nam giáp xã Xuân Bình, Xuân Thái, huyện Như Xuân, Như Thanh;

- Phía Đông giáp xã Xuân Phúc, Xuân Thái, Hải Vân, huyện Như Thanh;

- Phía Tây giáp xã Xuân Quỳ huyện Như Xuân.

- Tổng diện tích tự nhiên là: 14.305,09ha.

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  VÀ PHÁT TRIỂN

        1. Giai đoạn 1990 - 1991. ( Thành lập rừng đặc dụng Bến En).

        Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các Trung tâm nghiên cứu, Viện quy hoạch Lâm nghiệp; các nhà khoa học trong và ngoài nước, tiến hành điều tra, khảo sát lập dự án, trình UBND tỉnh và Bộ Lâm nghiệp thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Bến En.

Ngày 22/3/1990 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định Số: 307/QĐ-UBTH về việc thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Bến En trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh hóa, với diện tích là 16.634ha. Thời kỳ đầu mới được thành lập cơ quan có 17 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó: Đại học 07 đ/c, trung cấp 03 đ/c, sơ cấp 7 đ/c. Chi bộ Đảng cơ quan được thành lập gồm 05 đảng viên Đ/c Lê Thế Long làm bí thư chi bộ, Trưởng Ban quản lý rừng đặc dụng Bến En.

        2. Giai đoạn 1992 - 1996 thành lập Vườn quốc gia Bến En, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa:

           Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính Phủ) đã ban hành quyết định số 33/CT ngày 27/01/1992 về việc phê duyệt Luận chứng kinh tế - Kỹ thuật thành lập Vườn quốc gia Bến En - Thanh Hoá. Giao UBND Tỉnh Thanh Hóa trực tiếp quản lý và làm chủ quản đầu tư.

          Tổ chức bộ máy Vườn quốc gia Bến En thời kỳ này: Gồm Giám đốc và 01 phó giám đốc. 03 Phòng, Ban, 01 Hạt Kiểm Lâm và 07 Trạm bảo vệ rừng. Biên chế của Vườn được quy định ( theo LCKTKT ) là 45 người ( trong đó có toàn bộ cán bộ Ban quản lý rừng Đặc dụng và Chi cục KL chuyển sang ) UBND tỉnh bổ sung biên chế, căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch cụ thể hàng năm được giao. Đ/c Lê Đức Giang Hạt trưởng Hạt KL Huyện Như Xuân được bổ nhiệm làm Giám đốc Vườn quốc gia Bến En.

          Cuối năm 1996 được tỉnh bổ sung 27 CBNV nâng tổng số cán bộ nhân viên và cán bộ hợp đồng lên  72 người. Tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Bến En có sự thay đổi: Có 01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc; 04 phòng, Ban ( Phòng TCHC, KHKT, KHTV, Trung tâm BTPTSV và DVMTR ); 01 Hạt Kiểm lâm (có 11 trạm, Đội bảo vệ rừng ).

        3. Giai đoạn 1997 đến tháng 10/2008: Vườn quốc gia Bến En trực thuộc Bộ NN và PTNT quản lý.

        Thực hiện chủ trương của nhà nước thống nhất quản lý các Vườn quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Ngày 08 tháng 11 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định Số: 830/TTg về việc chuyển giao Vườn quốc gia  Bến En thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá về Bộ Nông nghiệp và PTNT  quản lý. Thời gian này cơ quan có 75 CBCC. Tổ chức bộ máy gồm: 05 phòng, Ban, Hạt Kiểm lâm; 11 Trạm bảo vệ rừng và 01 Đội Kiểm lâm cơ động.

          (Đến năm 2006  ông Lê Đức Giang về nghỉ chế độ, đồng chí Nguyễn Danh Hiền được bổ nhiệm Giám đốc và làm Bí thư đảng Bộ. )

        4. Giai đoạn từ tháng 10/2008 đến 7/2012: Vườn quốc gia Bến En chuyển giao về cho UBND tỉnh quản lý và UBND tỉnh giao cho Chi cục Kiểm lâm trực tiếp quản lý.

        Thực hiện quyết định Số: 2244/QĐ - BNN - TCCB ngày 25/7/2008, của Bộ NN & PTNT chuyển giao Vườn quốc gia Bến En cho UBND tỉnh Thanh Hoá quản lý. Quyết định Số: 2843/QĐ - UBND ngày 15/9/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận Vườn quốc gia Bến En thuộc Bộ NN & PTNT và giao Chi cục KL thuộc sở NN & PTNT quản lý. Quyết định Số: 343/QĐ-KL ngày 26/9/2008, của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá về việc điều động đ/c Lê Đức Thuận làm Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Puluông về làm Giám đốc Vườn quốc gia Bến En và Bí thư Đảng ủy từ tháng 10/2008.

        5. Giai đoạn từ tháng 7/2012 đến nay: Vườn quốc gia Bến En giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý. Giám đốc Vườn là ông Lê Đức Thuận, đến tháng 4/2013 ông Thuận chuyển công tác, ông Lê Đình Phương phụ trách điều hành đơn vị. Đến tháng 7/2013 ông Đặng Hữu Nghị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc; Từ tháng 7/2022 đến nay Giám đốc Vườn là ông Lê Công Cường.

Trải qua nhiều thay đổi ở mỗi giai đoạn khác nhau, lãnh đạo Vườn quốc gia Bến En luôn điều hành đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay. Vườn quốc gia Bến En đã từng bước phát triển theo xu hướng tích cực, hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và ổn định.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN

 

         Hiện nay, tổ chức, biên chế của Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En được quy định tại Quyết định số 1401/QĐ - UBND ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En, cụ thể như sau:

         - Lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En có 01 Giám đốc kiêm Hạt trưởng, 02 phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định và phân cấp của UBND tỉnh.

         - Các Phòng, Ban chuyên môn gồm có:

         + Phòng Hành chính - Tổng hợp;

         + Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

         - Các đơn vị trực thuộc:
        + Trung tâm Bảo tồn phát triển sinh vật và Dịch vụ môi trường rừng.

       + Hạt Kiểm lâm Bến En: Hạt Kiểm lâm có 08 trạm Kiểm lâm và 01 Tổ cơ động trực thuộc.
      Vườn quốc gia Bến En là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Giám đốc, Hạt trưởng, các Phó giám đốc, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định theo quy định và phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật. Giám đốc Vườn quốc gia chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vườn.

        Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm lâm, Tổ trưởng và phó Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm cơ động do Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định phân công, phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Biên chế của Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En nằm trong tổng biên chế công chức, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm. Hiện tại, Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En được giao 74 biên chế; số lượng cán bộ hưởng quỹ lương ngân sách hiện có là 70 người, gồm: công chức là 22, viên chức là 30, hợp đồng dài hạn 18. 

 

IV. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VƯỜN, TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VQG BẾN EN.

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

1

Lê Công Cường

Giám đốc kiêm Hạt trưởng

0912.384.023

2

Nguyễn Đình Hiếu

Phó Giám đốc

0978.553.424

3

Lê Bá Thọ

Phó Giám đốc

0168.667.1217

4

Lê Xuân Thái

Phó Hạt trưởng

0973.506.306

5

Hoàng Hữu Tùng

Phó Hạt trưởng

0969.017.568

6

Nguyễn Đức Hoàn

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

0913920393

7

Lê Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm BTPTSV&DVMTR

0915.171.789

8

Trần Văn Hùng

Phó Giám đốc Trung tâm BTPTSV&DVMTR

0973.528.435

9

Nguyễn Quang Sỹ

Trưởng phòng Khoa học và HTQT

0949.147.751

10

Phạm Thị Thủy

Tổ trưởng dịch vụ môi trường rừng

0346.628.383
(Liên hệ du lịch)