Bản đồ

Hôm nay:
57
Tất cả:
174632

Nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: “Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 16:31:58 18/07/2015 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh: "Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa"

Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa". Ngày 23/01/2014, Hội đồng KH&CN đã tổ chức nghiệm thu dự án "Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa" do Vườn quốc gia Bến En chủ trì thực hiện.

             Mục tiêu của dự án:

          Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên động, thực vật; xác định các loài quý hiếm, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và vùng phân bố của chúng; xây dựng được hệ thống tiêu bản các loài động, thực vật rừng, làm cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bến En.

             Nội dung nghiên cứu:

          + Điều tra bổ sung lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản thực vật rừng.

          + Điều tra bổ sung lập danh lục và xây dựng bộ tiêu bản động vật rừng.

          + Xây dựng bộ bản đồ phân bố.

          + Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài động, thực vật.

          + Mua sắm các trang thiết bị phòng sưu tập, trưng bày mẫu.

          Kết quả đạt được:

          Sau 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, dự án đã xác định khu hệ động, thực vật Bến En có 1.417 loài thực vật 1.460 loài động vật, trong đó hệ động vật có 39 loài trong Danh lục đỏ Việt Nam 2007, 22 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ và 245 loài trong IUCN 2013; hệ thực vật có 46 loài trong sách đỏ Việt Nam 2007, 10 loài trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ và 58 loài trong IUCN 2013.

          Dự án đã xây dựng và mô tả được 900 mẫu tiêu bản thực vật, 600 ảnh mầu thực vật; xây dựng và mô tả được 50 mẫu tiêu bản chim, thú; 80 mẫu tiêu bản lưỡng cư, bò sát; 200 mẫu tiêu bản côn trùng; 200 mẫu tiêu bản động vật nổi, động vật đáy và cá; 1.060 ảnh mầu động vật; 01 bản đồ thảm thực vật; 01 bản đồ phân bố thực vật quý hiếm; 01 bản đồ phân bố động vật quý hiếm; 01 phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên động, thực vật rừng của Vườn quốc gia Bến En.

            Kết luận:

         Ông Nguyễn Ngọc Túy - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch hội đồng kết luận: Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những kết quả đạt được của dự án, cần bổ sung hoàn thiện hơn phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu để thuận lợi cho công tác tra cứu và phổ biến rộng rãi trên Website của Vườn quốc gia Bến En. Hội đồng thống nhất đánh giá dự án đạt 89 điểm - Xếp loại khá.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu dự án

 anh1.jpg                    

                                                                                                          anh2.jpg          

                                                                                                       anh3.jpg